Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

The small world in Tornos, Evrytania – photography

Small creatures that live in Tornos, remind us that importance is found in every small corner of nature.
Photography: P. Palaios
Read this article in greek


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου